Πανευρωπαϊκή συλλογή υπογραφών για το δικαίωμα στο νερό.

YΠΟΓΡΑΨΤΕ ΕΔΩ. Το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο για το Νερό, του οποίου η Κίνηση 136 αποτελεί μέλος, προωθεί μία συλλογή υπογραφών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό την προστασία του νερού ως ανθρώπινο δικαίωμα από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.  Στο πλαίσιο ενός νέου εργαλείου συμμετοχικής δημοκρατίας με το όνομα «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών» (European Citizens' Initiative), σύμφωνα με το οποίο με τη συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών σε τουλάχιστον 7 χώρες της Ε.Ε. μπορεί να υποχρεώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία πάνω σε κάποιο ζήτημα, δημιουργήθηκε η καμπάνια "Δικαίωμα στο νερό" (Right to Water), η οποία απαιτεί να μην αφεθεί η διαχείριση του νερού στις δυνάμεις της αγοράς, αλλά να βρεθούν αποτελεσματικοί τρόποι να εξασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των πολιτών σε υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης, όπως όρισε το 2010 ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Μάθετε περισσότερα και υπογράψτε εδώ (αγγλικά).