Περίληψη 1ης συνάντησης για συνεταιρισμό με συμμετοχή κατοίκων της 4ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης

Πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2012 με παρουσία κατοίκων Τούμπας και μελών του 4ου κοινοτικού συμβουλίου, διερευνητική συνάντηση για τη σύσταση συνεταιρισμού στο 4ο διαμέρισμα Θεσσαλονίκης με σκοπό την εξαγορά του 40% ης ΕΥΑΘ. Οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν από μέλη της κίνησης 136  σχετικά με τους σκοπούς και τις αρχές του καταστατικού του συνεταιρισμού και την εναλλακτική πρόταση κοινωνικής και δημοκρατικής λειτουργίας της ΕΥΑΘ ενάντια στην προοπτική ιδιωτικοποίησης και πώλησης της σε επιχειρηματική εταιρία. Έγινε συζήτηση για τις ανάγκες του αγώνα για την επιτυχία της πρότασης αυτής καθώς και για το πανευρωπαϊκό κίνημα πολιτών στην υπεράσπιση του νερού ως κοινωνικού αγαθού.

Οι παρόντες συμφωνήσαν να επαναλάβουν συνάντηση την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου στις 7.00μμ στη ίδια αίθουσα που συνεδριάζει το Συμβούλιο της 4ης Κοινότητας (Πολιτιστικό Κέντρο στην αλάνα της Τούμπας )με σκοπό την συζήτηση και συμφωνία επί του καταστατικού αρχών και σκοπών και την ίδρυση συνεταιρισμού. Η συνάντηση αυτή είναι ανοιχτή και καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο/η κάτοικο Τούμπας.

πληροφορίες ( προσωρινά έως την ανάρτηση νέων στοιχείων επικοινωνίας για τον συνεταιρισμό 4ου Διαμερίσματος )

Τηλ επικοινωνίας: 6984 303732

Email: info@136.gr