τύπος

25/04/12 20:57

Διαβάστε το δημοσίευμα του «Αγγελιοφόρου» σχετικά με τις πιέσεις της τρόικας για αυξήσεις στα τιμολόγια της ΕΥΑΘ.

15/03/12 00:00

Στα χέρια των πολιτών και «όχι μιας πολυεθνικής κερδοσκοπικής εταιρίας» θεωρούν ότι θα έπρεπε να περάσει η διαχείριση του νερού της πόλης τα μέλη της «Κίνησης 136» που έχει δημιουργηθεί στη Θεσσαλονίκη, με τη σύσταση «Κοινωνικής Εταιρείας Υδρευσης και Αποχέτευσης».

23/02/12 22:13

Κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης,κύριε Αντιπρόεδρε και Υπουργέ Οικονομικών, είμαστε η Κίνηση Πολιτών της Θεσσαλονίκης “Κ 136” και εκπροσωπούμε πολίτες και συλλογικότητες της πόλης που συνενώσαμε τις δυνάμεις μας για να αποτρέψουμε την ιδιωτικοποίηση του νερού της πόλης μας.Για την αποτροπή αυτή...

22/02/12 22:27

Όπως συνάγεται από την επιτάχυνση των διαδικασιών από το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων, ο διαγωνισμός για τη διάθεση του 40% της ΕΥΑΘ Α.Ε. (από το συνολικό 74% που κατέχει το δημόσιο) θα προκηρυχθεί το αργότερο μέχρι το Μάιο. Μάλιστα μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις και νωρίτερα, ίσως και πριν από τις...